امکانات سخت افزاری

CPU

Dual Xeon  2 * 3.0 GHz

HDD

300 GB SATA

RAM (ECC)

2 GB

Bandwidth/Monthly

750 GB

سیستم عامل

Windows 2003

Standard Edition

نمونه نرم افزارهای نصب شده

.NET Framework1.1

ASP

ADO.NET

PHP

Perl

Tcl

Compiled CGI and SSI

Application Pools

FTP Service

Microsoft Index Server

DNS Server

Remote Desktop Services

 

امکانات سخت افزاری

CPU

Single / Dual Xeon 2.8 RAID

HDD

Multiple 7200 RPM (High Speed)

RAM (ECC)

1024 MB / 2048 MB

Location

U.S.A (Texas)

سیستم عامل

Redhat Linux

Redhat Enterprise

کنترل پنل

Reseller

Webhost Manager (WHM stable Version)

End User

Cpanel (Stable build)

برخی خصوصیات

Change Password

 

FTP Accounts

 

POP3 Accounts

 

Web Mails

 

Auto Responders

 

Email Forwarding

 

Email Filtering

 

Spam Assasin

 

Domain Parking

 

Domain Forwarding

 

Site Statistics

 

Front Page 2000/2002

 

نمونه نرم افزارهای نصب شده

PHP4

Perl

Python

 
   

جهت مشاهده لیست تعرفه اختصاص فضا اینجا کلیک نمایید.

برای آشنایی با اصطلاحات اینجا کلیک نمایید.

   

ابتدای صفحه

 
 

1386© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فن آوری راه آینده می باشد.